יחידת הפעלה TECElux 9650005

  • יחידת‭ ‬הפעלה‭ ‬אלקטרונית‭
  • ‬זכוכית‭ ‬לבנה‭
  • לחצנים‭ ‬אלקטרונים‭ ‬מוארים
חזור ל: TECElux
תמונת יחידת הפעלה TECElux 9650005 1 תמונת יחידת הפעלה TECElux 9650005 2