יחידת הפעלה TECElux 9650002

  • יחידת‭ ‬הפעלה‭ ‬אלקטרונית
  • זכוכית‭ ‬שחורה
  • לחצנים‭ ‬אלקטרונים‭ ‬מוארים
חזור ל: TECElux
תמונת יחידת הפעלה TECElux 9650002 1 תמונת יחידת הפעלה TECElux 9650002 2